Evolution of an Israeli High-Tech Start-Up

מ. רוזנבלום, פיתוח עסקי, רואדמטריק

מצאתי את הביוגרפיה של רוני ענב, ‘נורדאו פינת וול סטריט’, מהנה ומאירת עיניים.

הסיפור משלב את התבגרותו של רוני במשפחה תל אביבית אידיאולוגית בשנותיה המוקדמות של ישראל הסוציאליסטית, עם סיפור הקמת ‘המימד החדש תוכנה’, חברה שמילאה תפקיד מפתח בהפיכת ישראל לשחקן מרכזי בכלכלה הגלובלית.

הספר מסתיים במכירת ‘המימד החדש’ ב 1999, אבל אני ממתין לספר ההמשך, שבו רוני יספר על השקת יוזמות חדשות שמדרבנות צמיחה כלכלית ישראלית ועולמית במילניום החדש.

מ. רוזנבלום, פיתוח עסקי, רואד מטריק.

פוסט זה קיים גם ב: אנגלית, פולנית

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *